Konferencja "Miasto dla ludzi? Optymalizacja przestrzeni zurbanizowanej" 24-26 kwietnia 2013 roku

 Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej pragną zaprosić na studencką ogólnopolska konferencję naukową oraz warsztaty, która odbywac się będzie  24-26 kwietnia 2013 roku

Miasto dla ludzi?
Optymalizacja przestrzeni zurbanizowanej

W załączeniu: