International Reference Ionosphere Workshop w Olsztynie

W dniach 24-28 czerwca 2013 w Olsztynie odbędzie się Workshop Miedzynarodowego Modelu Jonosfery (International Reference Ionosphere – IRI). Organizowany w Olsztynie IRI Workshop 2013 będzie kolejnym sympozjum (zjazdy odbywają się co dwa lata od 1971 roku) członków grupy IRI pracującej w ramach dwóch dużych międzynarodowych komitetów naukowych: the Committee on Space Research (COSPAR) and the International Union of Radio Science (URSI). Ostanie dwa spotkania tej grupy odbyły się w Hermanus (Południowa Afryka) oraz Mysore (Indie). Tematem przewodnim olsztyńskiego spotkania będą możliwości uaktualniania w czasie rzeczywistym modelu IRI przy użyciu naziemnych i satelitarnych obserwacji GNSS (GPS+GLONASS+COMPAS+GALILEO).

Przewiduję się przyjazd około 200 naukowców zajmujących się badaniem górnej warstwy atmosfery ziemskiej - jonosfery  m. in. z USA, Niemiec, Rosji, Tajwanu, Argentyny, Brazylii, Tajlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Kuby, Republiki Południowej Afryki, Czech, Ukrainy, Indii, Norwegii, Finlandii, Grecji, Bułgarii, Japonii oraz Chin, na czele z prof. Dieterem Bilitza (NASA's Goddard Space Flight Center) oraz prof. Bodo W. Reinisch (University of Massachusetts Lowell).

prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IRI Workshop 2013 
Katedra Astronomii i Geodynamiki
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie