23 i 24 maja 2013 roku - Dni Rektorskie

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprzejmie informuje,

że decyzją /UWM-REK.064.9.2013/ Rektora UWM w Olsztynie, prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego,

w związku z organizacją Juwenaliów Olsztyńskich

Kortowiada 2013,

dni 23 i 24 maja 2013r. będą dniami rektorskimi - wolnymi od zajęć dla studentów.