WGiGP - EGZAMINY DYPLOMWE

Uwaga studenci

którzy zamierzają przystąpić do EGZAMINU DYPLOMOWEGO

dot. systemu Plagiat.pl oraz badania losów absolwentów

Przed złożeniem pracy dyplomowej student zobowiązany jest wypełnić formularz dotyczący badania losów absolwentów znajdujący się na stronie:

http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1:1245961667786562

 

Podpisany dokument proszę dostarczyć do Dziekanatu (pok.15)

Niedostarczenie wypełnionego formularza skutkuje brakiem dostępu do SYSTEMU ANTYPLAGIAT

Przypominamy, że wszystkie prace dyplomowe przygotowywane przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są obligatoryjnie poddawane procedurze antyplagiatowej.

Logowanie w systemie Plagiat.pl jest możliwe po uzyskaniu indywidualnego loginu oraz hasła przesłanego przez Plagiat.pl na adres e-mailowy studenta podany w formularzu dotyczącym badania losów absolwentów.

 

Zgłoszenia pracy do analizy w systemie Plagiat.pl

Dokonuje student samodzielnie

TRYB ZGŁASZANIA PRZEZ STUDENTA PRACY DYPLOMOWEJ

DO ANALIZY W SYSTEMIE ANTYPLAGIATOWYM

 

 1. Zgłoszenia pracy dyplomowej do analizy w systemie antyplagiatowym dokonuje student.
 2. Logowanie danych użytkownika

Logowanie dostępne jest na stronie https://www.plagiat.pl za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła przesłanego przez system Plagiat.pl na aktualny adres e-mailowy studenta.

 1. Uzupełnienie danych użytkownika
 1. Uzupełnienie pola zawierającego podstawowe dane użytkownika: jednostka organizacyjna (wartość do wyboru), imię i nazwisko.
 2. Zapoznanie się z treścią regulaminu systemu antyplagiatowego oraz oświadczenia dotyczącego praw autorskim i danych osobowych.
 3. Akceptacja pól wymienionych w pkt.”2)”
 4. Zapisanych danych.
 1. Zgłaszanie pracy dyplomowej do analizy
 1. Wybór przycisku „Analizuj pracę dyplomową”.
 2. Analiza dokumentu:
 • Uzupełnianie pola: „Tytuł” (pełny tytuł sprawdzanej pracy dyplomowej),
 • Uzupełnianie pola: „Wykładowcy” (wybór z dostępnej listy),
 • Uzupełnianie pola: „Rodzaj dokumentu” (rodzaj dokumentu poddawanego analizie).
 1. Wprowadzanie tekstu pracy dyplomowej:
 • Wklejenie w okienko „Treść” pełnego tekstu pracy

lub

 • Zaznaczenie opcji „z pliku w formacie ODT, DOC lub RTF”, a następnie posługując się przyciskiem „Browse…” wskazanie na dysku komputera pliku z treścią sprawdzanej pracy i kliknięcie przycisku „Pobierz”.
 1. Wybranie przycisku „Analizuj pracę dyplomową”.

 

 1. Wprowadzenie i sprawdzenie pracy dyplomowej
 1. Wprowadzenie pracy dyplomowej do systemu powoduje, że na koncie pojawia się tabela z odpowiednimi danymi, a po sprawdzeniu pracy – pojawia się ikona „Raport podobieństwa”.
 2. Skrócony raport podobieństwa pracy dyplomowej, protokół oceny oryginalności pracy dyplomowej (3 egzemplarze) oraz oświadczenie należy wydrukować dwustronnie.

Dokumenty należy dostarczyć do Dziekanatu, pokój 15.