Odwołanie zajęć

W związku z XLII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych
21 maja 2013 roku  zajęcia w sali 2 przy ul. Prawocheńskiego 15
w godzinach 9.00-16.00 są odwołane.

Prodziekan
dr inż Krzysztof Rząsa