OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "Współczesne metody badań przestrzeni geograficznej" Kraków 17-19 października

Społeczność Doktorantów
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira Sawickiego

mają zaszczyt zaprosić na

II Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy
"Współczesne metody badań przestrzeni geograficznej"
17-19 października 2013 r. Kraków IGiGP UJ
 
Szczegóły konferencji:*.PDF, *.PDF
Zgłoszenie uczestnictwa: *.DOC