Kongres "Prawo Gospodarki Przestrzennej" 21-22.11.2013 r. Poznań

Szanowni Państwo

  21 listopada (czwartek) oraz 22 listopada (piątek) 2013 roku
Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna
organizuje w Poznaniu Kongres
"Prawo Gospodarki Przestrzennej".

Jego celem jest wykazanie charakteru oraz siły związków pomiędzy teorią, praktyką
oraz prawem gospodarki przestrzennej.

Kongres nie jest planowany jako wydarzenie czysto naukowe, ani poświęcone wyłącznie prawu przestrzennemu, lecz wręcz przeciwnie. Chodzi o uwypuklenie roli praktyki w planowaniu, gospodarowaniu oraz zagospodarowaniu przestrzennym w powiązaniu z regulacjami o charakterze normatywnym i prawidłowościamiujawniającymi się w postaci procesów i mechanizmów przestrzennych.

Pierwszy dzień Kongresu będzie poświęcony pamięci profesora Michała Kuleszy, stąd wystąpienia będą miały przede wszystkim akcent prawny.

Natomiast, dzień drugi będzie poświęcony sprawom samorządów terytorialnych w aspekcie wykorzystania i zarządzania przestrzenią.

Dalsze infoirmacje na stronie Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna:http://stowarzyszenie-gospodarka-przestrzenna.amu.edu.pl./index.php/pl/

Dziekan
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM