Wyniki konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

Szanowni Państwo
Przedstawiamy wyniki konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

Lista rankingowa (B) pracowników ze stopniem doktora, którzy otrzymali Grant Naukowy w ramach konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

  • dr inż. Anna Kowalczyk
  • dr inż. Agnieszka Chojka
  • dr inż. Jacek Paziewski
  • dr inż. Agnieszka Zwirowicz – Rutkowska
  • dr inż. Agnieszka Trystuła

Lista rankingowa (A) doktorantów i asystentów, którzy otrzymali Grant Naukowy w ramach konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

  • mgr inż. Grzegorz Grunwald
  • mgr inż. Krzysztof Nowel
  • mgr inż. Katarzyna Szczepankowska
  • mgr inż. Marta Gross
  • mgr inż. Marta Chyl

Prodziekan
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM