Zmiany w sposobie składania wniosków o pomoc materialną!

 Uwaga!
Zmiany w sposobie składania wniosków o pomoc materialną!
Studencie, jeżeli będziesz ubiegał się o stypendia w roku akademickim 2013/2014
musisz koniecznie przeczytać KOMUNIKAT - *PDF.