Zaproszenie do debaty w sprawie propozycji zmian przepisów w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję zaproszenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do udziału w debacie w sprawie propozycji zmian przepisów w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień, która odbędzie się w dniu 5 lipca 2013 r. w godz. 10:00-16:00 w sali nr 324 w gmachu Ministerstwa Środowiska, przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie.

Załącznik: *.pdf.