Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiemgr inż. Marty Gross

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

zawiadamiają
o

PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Marty Gross

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 25 czewrca 2013 roku o godzinie 9.00   w sali posiedzeń Rady Wydziału (Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 12). Szczegóły w załączniku 1, załączniku 2