I Kongres Gospodarki Przestrzennej "Prawo Gospodarki Przestrzennej"

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniach 21 - 22 listopada 2013 w Poznaniu odbędzie się
I Kongres Gospodarki Przestrzennej "Prawo Gospodarki Przestrzennej".

Kongres będzie realizowany przez Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna. 
Główne tematy konferencji to:
1.  Normy prawne a sprawność funkcjonowania samorządów różnych szczebli.
2.  Rola aktów planistycznych w optymalnym wykorzystaniu przestrzeni – gospodarowanie i zagospodarowanie przestrzeni.
3.  Organizacja planowania przestrzennego w wybranych krajach europejskich.
4.  Prawna ochrona krajobrazu jako wartości dla przyszłych pokoleń.
5.  Prawne uwarunkowania odnowy wsi.
6.  Aglomeracje miejskie a strefy podmiejskie – konflikt czy współdziałanie ?


Zgłoszenie udziału w konferencji - do 15 października 2013 roku.
Więcej o wydarzeniu można dowiedzieć się na stronie internetowej Kongresu, do której link podajemy poniżej:

http://kongres-gospodarki-przestrzennej.amu.edu.pl/

Z poważaniem
Dziekan
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM