INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 STAŁA SIĘ FAKTEM

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 STAŁA SIĘ FAKTEM!

Przemówienie inauguracyjne...

Szanowna Rada Wydziału...

Immatrykulacja...

Radość...

Nagrody i odznaczenia...

Pierwszy wykład...

prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki (WAT)

 

Zdjęcia: Janusz Pająk.