Zaproszenie na seminarium dr. inż. Krzysztofa Kroszczyńskiego z Wojskowej Akademii Technicznej

Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
zaprasza pracowników na seminarium wydziałowe,
w trakcie którego dr inż. Krzysztof Kroszczyński z Wojskowej Akademii Technicznej
przedstawi założenia swojej rozprawy habilitacyjnej
pt. "Metody operacyjnego wyznaczania troposferycznego opóźnienia skośnego GPS w oparciu o dane analiz i prognoz mezoskalowych niehydrostatycznych modeli atmosfery".

Seminarium odbędzie się 22 października 2013 r. o godz. 10:30 w sali 12/P15.
Z poważaniem
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej