Godziny rektorskie w dniu 31 października 2013 r.

W związku ze świętem przypadającym na dzień 1 listopada,
działając na podstawie zapisu § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie,
JM Rektor ustalił godziny rektorskie w dniu 31 października 2013 r. (czwartek) od godz. 13oo.