II Seminarium Naukowe z cyklu „Współczesne problemy zarządzania przestrzenią”

 Katedra Katastru i Zarządzania Przestrzenią
Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

zaprasza
na

II Seminarium Naukowe z cyklu
„Współczesne problemy zarządzania przestrzenią”

które odbędzie się 27 listopada 2013 roku,
w Sali Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
(s. 12 ul. Prawocheńskiego 15)
Początek o godzinie 11.00

 

Program:

1. „System katastralny a kształtowanie przestrzeni wiejskiej 
(urządzenia rolne, ustalanie granic nieruchomości)”
- dr inż. Grzegorz Czech     
2. „Kierunki rozwoju katastru nieruchomości”.
 - dr inż. Jadwiga Konieczna
3. Dyskusja.

Komitet organizacyjny:

dr inż. Małgorzata Gerus – Gościewska, e-mail: chagos@uwm.edu.pl
dr inż. Anna Kowalczyk, e-mail: anna.kowalczyk@uwm.edu.pl