Bezpłatne szkolenia „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)"

Szanowni Państwo,

        W imieniu Głównego Geodety Kraju (pismo GGK w załączeniu), serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w planowanych bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

        Tematyka szkolenia dotyczy infrastruktury informacji przestrzennej, a w szczególności wykorzystania w praktyce bazy danych przestrzennej jaką jest baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k).

        W celu m.in. dostosowania programu szkoleń do Państwa potrzeb i oczekiwań serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym.

Celem ankiety jest:

  • Rekrutacja uczestników szkolenia z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych (rekrutacja uczestników szkolenia zostanie przeprowadzona tylko wśród osób, które wypełnią ankietę),
  • Identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania BDOT10k,
  • Identyfikacja „Dobrych praktyk” w zakresie wykorzystania BDOT10k,
  • Przygotowanie szczegółowych programów szkoleń i materiałów edukacyjnych wykorzystywanych na szkoleniu z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych.

Ankieta będzie dostępna na stronie szkoleniagbdot.gugik.gov.pl   lub pod adresem http://szkoleniagbdot.gugik.gov.pl/ankieta/index.php/578141/lang-pl do dnia 15 stycznia 2014.

Uprzejmie prosimy o udzielenie rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi, które posłużą zebraniu informacji o poziomie zainteresowania BDOT10k oraz pomogą w określeniu zakresu wykorzystywania danych zawartych w BDOT10k  przez  jednostki  administracji publicznej, instytucje naukowo – badawcze oraz przedsiębiorstwa.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt drogą mailową na adres: bdot@smallgis.pl.

Z góry serdecznie dziękujemy za poświęcony czas,

Z poważaniem,

SmallGIS
Organizator szkoleń

--

Alicja Dula

Kierownik Szkoleń
email: alicja.dula@smallgis.pl
tel.: +48 12 295 08 27, wew. 108
kom.: +48 506 640 505
fax: +48 12 295 08 21