Szkolenia z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych oraz identyfikację „Dobrych praktyk” wykorzystania BDOT

W załaczniku pismo informuące o organizacji szkoleń  z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych  oraz identyfikację „Dobrych praktyk” wykorzystania BDOT w ramach projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania” realizowane jest przez firmę SmallGIS Sp. z o.o. na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Załącznik: *.pdf