dot. systemu Plagiat.pl oraz badania losów absolwentów

 Uwaga studenci

którzy zamierzają przystąpić do EGZAMINU DYPLOMOWEGO

w roku akademickim 2013/2014

dot. systemu Plagiat.pl oraz badania losów absolwentów

Przed złożeniem pracy dyplomowej student zobowiązany jest wypełnić formularz dotyczący badania losów absolwentów znajdujący się na stronie:

http://bios.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1:3201861741249242

 

Podpisany dokument proszę dostarczyć do Dziekanatu (pok.15)

Niedostarczenie wypełnionego formularza skutkuje brakiem dostępu do SYSTEMU ANTYPLAGIAT

Przypominamy, że wszystkie prace dyplomowe przygotowywane przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są obligatoryjnie poddawane procedurze antyplagiatowej.

Logowanie w systemie Plagiat.pl jest możliwe po uzyskaniu indywidualnego loginu oraz hasła przesłanego przez Plagiat.pl na adres e-mailowy studenta podany w formularzu dotyczącym badania losów absolwentów.

 

Zgłoszenia pracy do analizy w systemie Plagiat.pl

Dokonuje student samodzielnie

TRYB ZGŁASZANIA PRZEZ STUDENTA PRACY DYPLOMOWEJ

DO ANALIZY W SYSTEMIE ANTYPLAGIATOWYM

 

 1. Zgłoszenia pracy dyplomowej do analizy w systemie antyplagiatowym dokonuje student.
 2. Logowanie danych użytkownika

Logowanie dostępne jest na stronie https://www.plagiat.pl za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła przesłanego przez system Plagiat.pl na aktualny adres e-mailowy studenta.

 1. Uzupełnienie danych użytkownika
 1. Uzupełnienie pola zawierającego podstawowe dane użytkownika: jednostka organizacyjna (wartość do wyboru), imię i nazwisko.
 2. Zapoznanie się z treścią regulaminu systemu antyplagiatowego oraz oświadczenia dotyczącego praw autorskim i danych osobowych.
 3. Akceptacja pól wymienionych w pkt.”2)”
 4. Zapisanych danych.
 1. Zgłaszanie pracy dyplomowej do analizy
 1. Wybór przycisku „Analizuj pracę dyplomową”.
 2. Analiza dokumentu:
 • Uzupełnianie pola: „Tytuł” (pełny tytuł sprawdzanej pracy dyplomowej),
 • Uzupełnianie pola: „Wykładowcy” (wybór z dostępnej listy),
 • Uzupełnianie pola: „Rodzaj dokumentu” (rodzaj dokumentu poddawanego analizie).
 1. Wprowadzanie tekstu pracy dyplomowej:
 • Wklejenie w okienko „Treść” pełnego tekstu pracy

lub

 • Zaznaczenie opcji „z pliku w formacie ODT, DOC lub RTF”, a następnie posługując się przyciskiem „Browse…” wskazanie na dysku komputera pliku z treścią sprawdzanej pracy i kliknięcie przycisku „Pobierz”.
 1. Wybranie przycisku „Analizuj pracę dyplomową”.

 

 1. Wprowadzenie i sprawdzenie pracy dyplomowej
 1. Wprowadzenie pracy dyplomowej do systemu powoduje, że na koncie pojawia się tabela z odpowiednimi danymi, a po sprawdzeniu pracy – pojawia się ikona „Raport podobieństwa”.
 2. Skrócony raport podobieństwa pracy dyplomowej, protokół oceny oryginalności pracy dyplomowej (3 egzemplarze) oraz oświadczenie należy wydrukować dwustronnie.

Dokumenty należy dostarczyć do Dziekanatu, pokój 15.