III Seminarium Naukowe z cyklu „Współczesne problemy zarządzania przestrzenią”

 KATEDRA KATASTRU I ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

ZAPRASZA

na

III Seminarium Naukowe z cyklu „Współczesne problemy zarządzania przestrzenią

Program

  • „Samoorganizacja systemów wieloagentowych w optymalizacji przestrzeni ” - dr inż. Małgorzata Gerus – Gościewska
  • Metodyka sporządzania map zagrożeń na wybranych przykładach” - dr inż. Anna Kowalczyk 
  • Dyskusja

                         Seminarium odbędzie się  22 stycznia 2014 r., w Sali Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
(sala 12, ul. Prawocheńskiego 15) o godzinie 11.00

Komitet organizacyjny:
dr inż. Agnieszka Trystuła, email: agnieszka.trystula@uwm.edu.pl
dr inż. Katarzyna Kocur - Bera, email: katarzyna.kocur@uwm.edu.p