Seminarium Naukowe GIK - Sieci Geodezyjne - Grybów wrzesień 2014

 Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
oraz
Komitet Geodezji PAN
mają zaszczyt zaprosić na Seminarium
„Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki”
które odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym
Politechniki Warszawskiej w Grybowie
w dniach 25-27 września 2014 r.

Tematyka seminarium:
1. Założenia i realizacja projektów European Plate Observation System (EPOS) oraz Global Geodetic Observing System (GGOS PL).
2. Działania w ramach sieci EUREF Permanent Network (EPN).
3. Wykorzystanie sieci ASG – EUPOS w zadaniach związanych z realizacją systemu odniesień przestrzennych.
4. Aplikacyjne wykorzystanie sieci stacji referencyjnych.
5. Definicja i realizacja nowego układu wysokościowego EVRF.
6. Istniejące modele geoidy / quasi-geoidy na terenie Polski.
7. Modernizacja osnowy grawimetrycznej i magnetycznej w Polsce.
8. Metrologiczne aspekty zagadnień związanych z tworzeniem i modernizacją osnów podstawowych.

Celem konferencji będzie pobudzenie aktywności uczestnictwa krajowych geodezyjnych ośrodków badawczych w projektach EPOS i GGOS-PL oraz ocena istniejącego stanu osnów podstawowych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych oraz analiza i dyskusja na temat perspektyw ich rozwoju. Oczekiwanym efektem dyskusji będą także wnioski dotyczące problemów definiowania krajowych układów odniesienia.
W programie seminarium przewiduje się referaty zaproszone oraz prezentacje zgłoszone przez uczestników jako wystąpienia referatowe lub posterowe. Komitet Naukowy Seminarium zastrzega sobie prawo ostatecznej kwalifikacji sposobu prezentacji referatów zgłoszonych przez uczestników seminarium. W ramach seminarium planowane są również otwarte zebranie Zespołu ds. Podstawowych Osnów Geodezyjnych i Geodezyjnych Układów Odniesienia Komitetu Geodezji PAN a także zebranie Zespołów Tematycznych Sieci Naukowej GGOS-PL.

Komitet Naukowy Seminarium
Prof. dr hab. Marcin Barlik - przewodniczący
Dr hab. Piotr Banasik - wiceprzewodniczący
Prof. dr hab. Aleksander Brzeziński
Prof. dr hab. Jan Kryński
Prof. dr hab. Jerzy Rogowski
Dr hab. Jarosław Bosy
Dr hab. Paweł Wielgosz
Lokalny Komitet Organizacyjny
Prof. dr hab. Aleksander Brzeziński - przewodniczący
Dr inż. Tomasz Olszak
Mgr inż. Dominik Próchniewicz
Dr inż. Ryszard Szpunar
Dr inż. Janusz Walo
Mgr inż. Kinga Węzka