XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOW0-TECHNICZNA 6-7 marca 2014 r.

 XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOW0-TECHNICZNA
nt. "Rolnictwo w warunkach wyzwań klimatycznych i środowiskowych"
6-7 marca 2014 r.

Organizator:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Warszawie
02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 32 – Koordynator WIRZ

Współorganizatorzy:
Członkowie Wirtualnego Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego (WIRZ)

 • Instytut Technologiczno - Przyrodniczy
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
 • Instytut Ochrony Roślin - PIB
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

Patronat honorowy:  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Patronat naukowy:    Komitet Techniki Rolniczej PAN

Termin i miejsce konferencji:
Konferencja odbędzie się w dniach 6 - 7  marca 2014 r. w Kielcach.
W dniu 7 marca 2014 r. przewiduje się zwiedzanie przez uczestników konferencji Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej "AGROTECH" organizowanych na terenie Targów Kielce.

Główna problematyka naukowa konferencji:

 • Inteligentne techniki rolnictwa precyzyjnego w zrównoważonej produkcji roślinnej;
 • Nowe technologie produkcji i stosowania nawozów naturalnych, mineralnych i środków ochrony roślin;
 • Nowe odmiany roślin, techniki hodowlane oraz zabiegi agrotechniczne w warunkach zmian klimatu;
 • Retencyjność gleb i obszarów wiejskich w zintegrowanej ochronie przed powodzią i erozją oraz przeciwdziałaniu skutkom suszy;
 • Innowacyjne metody monitoringu jakości powietrza oraz ograniczania emisji do atmosfery zanieczyszczeń z produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • Wpływ klimatu na różnorodność biologiczną, w tym agrofagów;
 • Modelowanie wpływu zagrody wiejskiej i struktury użytkowania powierzchni zlewni na jakość wód powierzchniowych i gruntowych w obszarach wiejskich;
 • Modelowanie wpływu klimatu na potrzeby wodne i produkcyjność roślin uprawnych oraz wpływu rolnictwa na emisję gazów cieplarnianych i sekwestrację węgla.

Więcej informacje o konferencji pod adresem: http://www.itep.edu.pl/konferencje/index.php?id=ko20140306