3,5 mln zł na usługi i aplikacje, w tym GIS

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór projektów w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego na usługi i aplikacje dla obywateli.

Wśród przedsięwzięć, jakie mogą ubiegać się o dofinansowanie, wymieniono m.in.: budowę lub rozbudowę systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, w tym systemy informacji geograficznej, a także digitalizację map czy obiektów muzealnych w 3D. O dotacje mogą starać się m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe czy instytucje otoczenia biznesu.

Więcej informacji: http://geoforum.pl

Dziekan
dr hab inż. Radosław Wiśniewski, prof UWM