KONFERENCJA SATELITARNE METODY WYZNACZANIA POZYCJI WE WSPÓŁCZESNEJ GEODEZJI I NAWIGACJI

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Sekcja Geodezji Satelitarnej
Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN

zaprasza
na

KONFERENCJĘ
SATELITARNE METODY WYZNACZANIA POZYCJI
WE WSPÓŁCZESNEJ GEODEZJI I NAWIGACJ
I
dedykowaną pamięci
prof. dr. hab. inż. Lubomira Włodzimierza Barana
23-25 czerwca 2014 r. Olsztyn

KOMUNIKAT 1 (zobacz)

KOMUNIKAT 2 (zobacz)

 

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM 
Przewodniczący Komitetu Naukowego