Seminarium informacyjno-szkoleniowe „Wsparcie dla przedsiębiorstw oraz sektora nauki w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020”

 Seminarium informacyjno-szkoleniowe
„Wsparcie dla przedsiębiorstw oraz sektora nauki
w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020”

21 marca 2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, ul. Wspólna 2/6 (Sala Kinowa na parterze)

 

P R O G R A M

10.00 – 10.10 Otwarcie

10.10– 10.40 Prezentacja przedstawiciela MIR:

  • Podstawowe założenia wsparcia przedsiębiorstw i nauki w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.
  • Prezentacja ogólnych informacji o wsparciu z POIR na realizację innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i sektor nauki: cele, założenia, możliwości inwestowania,  konsorcja, zasady finansowania.

10.40 – 11.00 Prezentacja przedstawiciela GUGiK:

  • Przedstawienie ram programowych, planowanych efektów, e-usług i funkcjonalności dla projektów krajowych w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej planowanych w perspektywie 2014-2020 w ramach POPC,
  • Informacja o sposobach, narzędziach koordynacji RPO w zakresie informacji przestrzennej.

11.00 – 11.15 Prezentacja przedstawiciela MIR:

  • Prezentacja ogólnych informacji o wsparciu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 na rozwój szeroko rozumianych e-usług publicznych.

11.15 – 11.45 Prezentacja przedstawiciela MIR:

  • Wsparcie dla przedsiębiorstw i nauki w PO Wiedza Edukacja Rozwój – podstawowe założenia systemu i schematów finansowania na szczeblu regionalnym i krajowym.

11.45 – 12.15 Prezentacja przedstawiciela PARP:

  • Działania informacyjno-doradcze w okresie 2014-2020 (system wsparcia dla przedsiębiorstw,  instytucji otoczenia biznesu).

12.15 – 13.00 Dyskusja

13.00 – 13.15 Podsumowanie konferencji: MIR; GGK

Zaproszenie od Głownego Geodety Kraju (zobacz)