Termin rozliczenia semestru zimowego w roku akademickim 2013/2014

UWAGA STUDENCI

Termin rozliczenia semestru zimowego w roku akademickim 2013/2014 upływa dnia
24 lutego 2014 roku (poniedziałek).
Do tego dnia należy złożyć w dziekanacie (w pok. 17) indeksy.

Studenci, którzy nie zaliczyli wszystkich przedmiotów, składają również pisemne wnioski
o warunkowy wpis na następny semestr lub powtarzanie semestru.

Wzory podań dostępne są na stronie
http://www.wgigp.uwm.edu.pl/?q=do-pobrania