TERMINY ZAJĘĆ: Ergonomia, etykieta, ochrona własności intelektualnej, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy