Zaproszenie na Seminarium Naukowe nt. „Funkcjonowanie i modelowanie rynku nieruchomości – wybrane aspekty”

Uwaga nastąpiła zmiana terminu Seminarium!
Zostało przełożone na dzień 12 marca 2014 roku.

http://www.wgigp.uwm.edu.pl/?q=node/409

Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego
Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

zaprasza na

otwarte Seminarium Naukowe nt.
„Funkcjonowanie i modelowanie rynku nieruchomości – wybrane aspekty”
które odbędzie się 5 marca 2014 roku

w Sali Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
(s. 12 ul. Prawocheńskiego 15)
rozpoczęcie o godz. 9.00

Program:

  • Wprowadzenie do tematu zaprezentuje Pan dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM.
  • „Zastosowanie modelowania symulacyjnego do analiz rynku nieruchomości”
    - referat wygłosi mgr inż. Katarzyna Szczepankowska.
  • Dyskusja.
  • „Mechanizmy funkcjonowania rynku nieruchomości - ujęcie behawioralne”
    - referat wygłosi mgr inż. Justyna Brzezicka.
  • Dyskusja.

Komitet naukowy:
prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. zw.
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM

Komitet organizacyjny:
dr inż. Radosław Cellmer rcellmer@uwm.edu.pl
dr inż. Kamilla Górska-Koplińska kamag@uwm.edu.pl