Nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału w dniu 25.02.2014 roku

Członkowie Rady Wydziału,


Zgodnie z uchwałą nr 2 Rady Wydziału z 18 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na kadencję 2012-2016 (punkt 4, Rozdział II) w dniu 25 lutego 2014 roku, o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału (sala 12/P15) odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału.

Z poważaniem
Dziekan
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM