Zmiana terminu Seminarium Naukowego „Funkcjonowanie i modelowanie rynku nieruchomości – wybrane aspekty”

Z przyczyn niezależnych 
otwarte Seminarium Naukowe nt.
„Funkcjonowanie i modelowanie rynku nieruchomości – wybrane aspekty”
organizowane przez
Katedrę Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego
Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

zostało przełożone na termin 12 marca 2014 roku.

Seminarium odbędzie się w Sali Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
(s. 12 ul. Prawocheńskiego 15)
Rrozpoczęcie o godz. 9.00

Program:

  1. Wprowadzenie do tematu zaprezentuje Pan dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM.
  2. „Zastosowanie modelowania symulacyjnego do analiz rynku nieruchomości” - referat wygłosi mgr inż. Katarzyna Szczepankowska.
  3. Dyskusja.
  4. „Mechanizmy funkcjonowania rynku nieruchomości - ujęcie behawioralne” - referat wygłosi mgr inż. Justyna Brzezicka.
  5. Dyskusja.

Komitet naukowy:
prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. zw.
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM

Komitet organizacyjny:
dr inż. Radosław Cellmer rcellmer@uwm.edu.pl
dr inż. Kamilla Górska-Koplińska kamag@uwm.edu.pl