Szkolenie nt. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce

GEODEZYJNA IZBA GOSPODARCZA ZAPRASZA NA SZKOLENIE
nt. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce

Bydgoszcz, 2-04-2014 r.

Geodezyjna Izba Gospodarcza
we współpracy
z mgr inż. Bogdanem Grzechnikiem
oraz mgr inż. Zenonem Marcem,

organizuje 1-dniowe szkolenie dla wykonawców prac geodezyjnych oraz pracowników administracji publicznej na temat:
ROZGRANICZANIE I PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE

Szkolenie odbędzie się dnia 2-04-2014
w Bydgoskim Domu Technika
NOT Sp. z o.o.,
ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy
sala nr 208, II piętro

w godzinach od 9:00 do 16:30

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 330 zł
Dla Członków GIG koszt udziałunw szkoleniu wynosi 250 zł

Program szkolenia

(9:00-9:15) Rejestracja uczestników

(9:15-9:30) Wprowadzenie –Bogdan Grzechnik (Członek Rady GIG)

(9:30-10.30) Sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek). Pojęcie granicy ustalonej w/g stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (postępowanie, akt ugody, decyzja o rozgraniczeniu) -Zenon Marzec

(10:30-11:30) Rozgraniczanie przed sądem.
Rozgraniczanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowym - Zenon Marzec

(11:30-12:00) Przerwa kawowa

(12:00-14:15) Podziały nieruchomości – Bogdan Grzechnik

(14.15-15:00) Wznawianie znaków granicznych oraz wyznaczanie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów - Zenon Marzec

(15.00-16:00) Przykłady rozgraniczania nieruchomości - Bogdan Grzechnik

(16:00-16:30) Pytania, odpowiedzi, konsultacje i dyskusja.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, oraz zaświadczenia GIG będące świadectwem ukończenia szkolenia.

 

KONTAKT:
Geodezyjna Izba Gospodarcza


Ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
tel./fax (22) 827-38-43
Adres e-mail: biuro@gig.org.pl

 

 

Należności prosimy przesyłać na konto Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie ul. Jasna 1 numer rachunku:
61 1240 6175 1111 0000 4574 9045,

Geodezyjna Izba Gospodarcza, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa w terminie do 20-03-2014 r.

Prosimy też o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zawierającego wszystkie niezbędne informacje do wystawienia faktury.

Formularz można wysłać na adres mailowy biuro@gig.org.pl lub faksem pod nr (22) 827-38-43 do dnia 20-03-2014 r.

GEODEZYJNA IZBA GOSPODARCZA 2014 www.gig.org.pl
Formularz zgłoszeniowy *.doc