TERENOWE WARSZTATY METROPOLITALNE W KRAKOWIE

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE

 

 

INSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
tel. +48 12 664 52 50; fax +48 12 664 53 85 www.geo.uj.edu.pl

TERENOWE WARSZTATY METROPOLITALNE W KRAKOWIE 11-13 KWIETNIA 2014 R.
Z a p r o s z e n i e

Doktoranci Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zapraszają studentów, doktorantów i młodych doktorów z ośrodków akademickich w całej Polsce na Terenowe Warsztaty Metropolitalne w Krakowie w dniach 11-13 kwietnia 2014 r.

Celem spotkania jest wymiana wiedzy w zakresie kierunków rozwoju i funkcjonowania obszarów metropolitalnych w Polsce oraz integracja środowiska akademickiego. Zaplanowano wykłady i wycieczki terenowe, które pozwolą na zapoznanie się z problematyką Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty pobytu i wyżywienia. Planowane koszty transportu w trakcie warsztatów to około 30 zł.

Organizatorzy:
Doktoranci Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Osoba kontaktowa:
Sylwia Łękawska
e-mail: sylwia.lebek@uj.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy (link)
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 marca 2014 r.
Facebook: https://www.facebook.com/groups/geometropolitalne/?fref=ts

PROBLEMATYKA TERENOWYCH WARSZTATÓW METROPOLITALNYCH

PROGRAM RAMOWY

 1. Rozwój struktury przestrzennej Krakowa od średniowiecza do współczesności.
 2. Przemysłowe inwestycje zagraniczne na przykładzie miast satelickich aglomeracji.
 3. Kraków jako centrum outsourcingowe.
 4. Kraków jako centrum turystyczne Małopolski.
 5. Obszary konfliktowe w turystyce w Krakowie.
 6. Nowa Huta – rozwój i upadek dzielnicy. Historia kombinatu metalurgicznego. Geografia faworyzacji klubowej osiedli nowohuckich.
 7. Rewitalizacja dzielnic na przykładzie Kazimierza i Nowej Huty.
 8. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na przykładzie Bonarki.
 9. Rozrywkowe centra Krakowa.
 10. Pozycja Krakowa w skali regionalnej.
 11. Przyszłość metropolii – Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

11 kwietnia 2014 (piątek)
20:00 – 22:00 Rozpoczęcie warsztatów na Rynku Głównym w Krakowie (pod pomnikiem Adama Mickiewicza).
Spacer po Starym Mieście.Spotkanie towarzyskie.

12 kwietnia 2014 (sobota)
9:00 – 13:00 Wycieczka terenowa
13:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 20:00 Wycieczka terenowa
20:00 – 22:00 Spotkanie towarzyskie

13 kwietnia 2013 (niedziela)
9:00 – 12:00 Wycieczka terenowa
12:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 17:00 Wycieczka terenowa i podsumowanie warsztatów
17:00 – 17:15 Zakończenie warsztatów.