IV Seminarium Naukowe z cyklu „Współczesne problemy zarządzania przestrzenią”

KATEDRA KATASTRU I ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ
WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

ZAPRASZA

na

IV Seminarium Naukowe z cyklu
„Współczesne problemy zarządzania przestrzenią

Program:

  1. „Kształtowanie przestrzeni w strefie morskiej i nadmorskiej” - dr inż. Katarzyna Kocur - Bera
  2. Kataster nieruchomości w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi” - dr inż. Agnieszka Trystuła
  3. Dyskusja

Seminarium odbędzie się  19 marca 2014 r., w Sali Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
(sala 12, ul. Prawocheńskiego 15) o godzinie 13.20

Komitet organizacyjny:
dr inż. Małgorzata Dudzińska, email: gosiadudzi@uwm.edu.pl
dr inż. Sebastian Goraj, email: sebastian.goraj@uwm.edu.pl