Konferencja Naukowa INFOBAZY 2014

Zaproszenie

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w siódmej Konferencji Naukowej INFOBAZY 2014 – Inspiracja, Integracja, Implementacja.

Celem Konferencji jest rozwój idei Infrastruktury Informatycznej Nauki w Polsce, w szczególności na drodze poszerzonego dostępu do baz danych i zawartości usług informatycznych.
Tematyka sesji naukowych obejmuje bazy danych: przyrodnicze, z dziedziny nauk o ziemi, meteorologiczne, rolnicze, medyczne, fizyko-chemiczne, biochemiczne, techniczne i ekonomiczne, historyczno-humanistyczne i muzealne, artystyczne, biblioteczne, bazy wiedzy o nauce i społeczne bazy danych. Konferencja obejmuje zagadnienia dotyczące konstrukcji baz internetowych, rozproszonych i multimedialnych, a także bezpieczeństwa, jak i aspektów narzędziowych oraz magazynów danych i chmur obliczeniowych. Odrębną sesją będzie prezentacja firm, m. in. oferujących narzędzia do tworzenia baz danych i zarządzania – sprzęt oraz oprogramowanie.

Ważne informacje

Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją Infobazy, Komitet Organizacyjny zdecydował się przedłużyć termin zgłaszania referatów i nadsyłania streszczeń do 20 kwietnia br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.infobazy.gda.pl/2014/
Konferencja odbędzie się w Gdańsku i w Sopocie dniach 8 - 10 września 2014 roku.

Zachęcamy do wczesnej rejestracji.

Zapraszamy
Biuro Konferencji INFOBAZY 2014: infobazy@task.gda.pl