Konferencja nt. „KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI NA TERENACH CENNYCH EKOLOGICZNIE”

Z przyjemnością informujemy, że
Katedra Katastru i Zarządzania Przestrzenią
i
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej,
Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz
Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oddział w Olsztynie
organizują kolejną
XIX Konferencję Naukową
z cyklu „Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich”
nt. KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI NA TERENACH  CENNYCH EKOLOGICZNIE”
4-5 września 2014 – Szczytno

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.
Gwarantujemy przyjazną atmosferę spotkań, która pozwoli wszystkim na swobodne wyrażanie własnych sądów i prezentację dokonań.

Szczegóły konferencji:

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Dr inż. Małgorzata Dudzińska – Przewodnicząca
Dr inż. Katarzyna Kocur-Bera – z-ca
Dr inż. Katarzyna Pawlewicz
Dr inż. Jadwiga Konieczna
Dr inż. Agnieszka Trystuła
Dr inż. Agnieszka Szczepańska

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski, prof. zw.
Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman, prof. zw.
Prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. zw.
Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw.
Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Dr hab. inż. Andrzej Nowak, prof. UWM
Dr hab. Franciszek Woch, prof. nadzw.
Dr hab. Anna Rabajczyk, prof. UJK