25 marca 2014 r. Seminarium nt. Problematyka wyceny i przygotowania spółek innowacyjnych pod transakcje kapitałowe

Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej,
Katedra Zasobów Nieruchomości,
Katedra Katastru i Zarządzania Przestrzenią

zaprasza
Pracowników i Studentów

do udziału w seminarium nt.:

Problematyka wyceny i przygotowania spółek innowacyjnych  pod transakcje kapitałowe

 

  • Termin: 25 marca 2014  godzina 9.00 – 10.00.

Miejsce: UWM, Prawocheńskiego 15, sala 12 (sala Rady Wydziału)
Prowadzący : Grzegorz Sperczyński autor książki „Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka” i przedstawiciel eFund
Temat : Spółki innowacyjne, w szczególności pod kątem komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów ICT/TMT.
Krótka charakterystyka: Wskazanie z punktu widzenia inwestora do czego służy wycena aktywów przedsiębiorstwa innowacyjnego. Jak inwestor postrzega wycenę wartości niematerialnych i prawnych. Jakie składniki majątkowe mogą być identyfikowane jako WNiP. Jakie są problemy wysokiej ewaluacji tych składników?

Komitet Organizacyjny:
Dr Marta Gwiaździńska-Goraj,
Dr inż. Anna Celmer

  • Termin: 25 marca 2014  godzina 10.10 – 10.45

Miejsce: UWM, Prawocheńskiego 15, sala 12 (sala Rady Wydziału)
Prowadzący: Szymon Piekarz - doświadczenia z punktu widzenia rozwoju grupy kapitałowej (wielokrotnie wyceniany pod transakcje), właściciel grupy kapitałowej Limtel
TematWspółpraca z wycenianym podmiotem. Jak zidentyfikować składniki majątkowe?
Krótka charakterystyka: Jak rzeczoznawca majątkowy powinien podchodzić do weryfikacji szacunków przygotowanych przez projektodawcę? Jak najłatwiej wychwycić próbę przygotowania wyceny pod określoną kwotę? Jak zapobiegać nadużyciom stosowanych wybiegiem przez projektodawców. Jak znaleźć ukrytą wartość, gdy projektodawca jest zbyt skromny?

  • Termin: 25 marca 2014  godzina 11.00 – 12.40

Miejsce: UWM, Prawocheńskiego 15, sala 12 (sala Rady Wydziału)
Prowadzący: Szymon Piekarz
Temat: Aport w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez tworzenie relacji handlowych i nowoczesne narzędzia ich kreacji, raportowania i utrzymania
Krótka charakterystyka : Jak firma może budować aport poprzez działania handlowe? Jak prawidłowo przygotować składniki majątkowe do wyceny. Jak wygląda to od kuchni? W jaki sposób następował umożliwić transfer technologii na poszczególne aktywa grupy w postaci aktywów handlowych (np. bazy danych, rekordy, umowy handlowe)?

Komitet Organizacyjny:
Dr inż. Magdalena Nowak
Dr inż. Sebastian Goraj

Po godzinie 12.40 przewidziana jest godzinna dyskusja.