Zaproszenie na Konferencję BioTech 2014

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej (SDPG)
zaprasza doktorantów oraz młodych pracowników naukowych
do udziału w Konferencji BioTech 2014,
która odbędzie się w dniach 04-05 lipca 2014 roku na terenie Politechniki Gdańskiej.
Obowiązującym językiem jest angielski.

 
Opłata konferencyjna wynosząca od 100 zł obejmuje: wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz druk materiałów pokonferencyjnych. Zorganizowanie Konferencji o tak preferencyjnych warunkach, możliwe jest dzięki przychylności Szanownych Władz Uczelni.

Głównym celem organizatorów konferencji jest stworzenie atmosfery sprzyjającej swobodnej wymianie doświadczeń na temat badań realizowanych przez młodych naukowców w obszarze inżynierii i nauk środowiskowych. Oczekuje się również naukowców integrujących w swych badaniach wiedzę dotyczącą kwestii technicznych, przyrody i biologii. W pierwszej edycji Konferencji BioTech wyniki swoich badań naukowych zaprezentowało kilkudziesięciu młodych naukowców z całej Polski natomiast druga edycja cieszyła się liczbą ponad 100 uczestników.

Poruszana tematyka jest szczególnie ważna dla rozwoju potencjału naukowego młodej kadry akademickiej z całego kraju i nawiązania międzynarodowej, interdyscyplinarnej współpracy.

Obowiązujące terminy zgłoszeń w 2014 roku:
  • 2 maja – wystąpienia ustne,
  • 2 maja – publikacje do druku,
  • ­29 maja – sesja posterowa.
Więcej informacji oraz rejestracja uczestników na stronie internetowej
http://sdpg.pg.gda.pl/btc/