Seminarium nt. Problematyka wyceny i przygotowania spółek innowacyjnych pod transakcje kapitałowe

Możliwości rozwoju kapitałowego studentów i kadry UWM

W dniu 25 marca 2014 odbyło się seminarium na temat problematyki wyceny i przygotowania spółek innowacyjnych pod transakcje kapitałowe. Odbyły się trzy wykłady, na których poruszono tematykę tworzenia nowego biznesu od podstaw oraz możliwości osobistego zaangażowania przyszłych twórców biznesów w ich rozwój kapitałowy. Poruszono również kwestie związane umiejętnościami sprzedaży i budowy kapitału poprzez relacje rynkowe pomiędzy podmiotami na rynku.

Spotkania miały charakter warsztatów i wykładów prowadzonych przez Grzegorza Sperczyńskiego oraz Szymona Piekarza, na których poruszane były zagadnienia możliwości budowania biznesu poprzez systemowe podejście do jego tworzenia. Wskazano możliwości budowy majątku firmowego poprzez aktywny udział właścicieli biznesów w wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych, ze szczególnych uwzględnieniem posiadanego know-how, jak również środków trwałych, które w przyszłości mogą stanowić podstawy do dalszego rozwoju biznesu. Wskazano również sposoby dotarcia do klienta i jego obsługi, co może stanowić podstawę budowy aktywów firmy nie tylko w rozumieniu wartości bilansowych przedsiębiorstwa, ale również w rozumieniu sprzedażowym. Wykładowcy gorąco zachęcali studentów do założenia własnej firmy, wskazując jednoznaczne zalety prowadzenia biznesu, ale równocześnie przestrzegając przed jego prowadzeniem w sposób nieprzemyślany.

– w większości bariery dotyczą nie tyle kapitału, co pewnej logiki działań. Najtrudniejszym elementem budowy majątku jest brak świadomości możliwości, jakie posiada każdy z nas. Receptą na sukces w tym przypadku jest duża doza pokory, która może skutkować relacyjnym podejściem do robienia biznesu za granicą. Od strony kapitałowej największym problemem może być kwestia zarządzania aktywami, które będą stanowić aport do nowo powstającego przedsiębiorstwa. Do tej pory brakowało rozwiązań systemowych na rynku, które mogłyby wspierać prawidłową ewaluację aktywów. Rozwiązaniem jest moja książka „Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka”, która odkrywa tajniki rynku kapitałowego w ramach posiadanego doświadczenia. Istotną barierą jest również niski poziom świadomości przedsiębiorców o narzędziach i inicjatywach, organizowanych przez powołane jednostki. Wiele przedsiębiorców nie jest świadomych programów wspierających rozwój, na przykład tych, które pomagają w utworzeniu firmy czy w poszukiwaniu inwestora lub partnera biznesowego – mówi Grzegorz Sperczyński, twórca inicjatywy rcpaertners.org oraz członek rady nadzorczej funduszu EFUND SA.

Otwarcie się na dyskusję ze studentami oraz kadrą naukową jest cennym krokiem dla eliminacji barier rozwojowych regionu olsztyńskiego. Studenci oraz kadra naukowa biorąca udział w wydarzeniu z aprobatą przyglądali się możliwościom komercjalizacji ich pomysłów biznesowych oraz wyrazili zainteresowanie kolejnymi tego typu inicjatywami.

Grzegorz Sperczyński – autor książki „Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka” traktującej o ukrytym majątku w firmie. Twórca inicjatywy rcpartners.org, która służy tworzeniu relacji startup z funduszami. Członek rady nadzorczej eFund SA, a także współwłaściciel eFund SA i pośrednio grupy kapitałowej, w której jest m.in. fundusz zalążkowy TechnoBoard. W TechnoBoard do września 2013 był zaangażowany w procesy preinkubacji. Obecnie w TechnoBoard sprawuje funkcję nadzorczą z poziomu eFund SA. W trakcie kariery zawodowej pomógł operacyjnie przetworzyć ponad 1400 pomysłów typu startup.

Szymon Piekarz - Prezes zarządu firmy Limtel. Doświadczony przedsiębiorca, programista, analityk i architekt systemów teleinformatycznych. Prywatnie wielki pasjonat nowych technologii z zacięciem managerskim. Członek zarządu i rad nadzorczych wielu podmiotów związanych z rynkiem IT w Polsce oraz Wielkiej Brytanii.

Kontakt z prelegentami:
Grzegorz Sperczyński

Mail: rce@rcpartners.org
 

Organizator: Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
Katedra Zasobów Nieruchomości,
Katedra Katastru i Zarządzania Przestrzenią