Konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze

Ogólnopolski konkurs
dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze
dotyczące rewitalizacj i terenów zdegradowanych

Trzecia edycja REVITARE rozpoczęta


Jeżeli interesujesz się problemami związanymi z rewitalizacją terenów zdegradowanych i prowadzisz na ten temat badania warto zgłosić pracę do REVITARE!
Jeżeli chcesz nawiązać kontakty naukowe ze specjalistami z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska zgłoś udział do REVITARE !

ZAPRASZAMY!

Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych i młodych pracowników nauki (do 35 lat) podejmujących w pracach naukowych i badawczych problematykę rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Prace naukowe rozpatrywane będą w kategoriach:

  • przyrodniczo-krajobrazowej,
  • technologiczno-inżynierskiej,
  • projektowo-planistycznej,
  • ekonomiczno-prawnej,
  • społecznej (aspekty ochrony zdrowia, socjalne, socjologiczne).

ZAPEWNIAMY:
Atrakcyjne nagrody i promocję laureatów
Udział i prezentację nagrodzonych prac na VIII Międzynarodowej Konferencji "Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych", Ustroń/Katowice 6-8 października 2014
Publikacją najlepszych nagrodzonych prac po pozytywnej recenzji w monografii oraz wszystkich laureatów w Internecie
.

Rejestracja wstępna do 31 maja 2014 r.
Termin nadsyłania prac konkursowych 16 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem i formularzem zgłoszenia dostępne na stronie
www.revitare-conf.pl/revitare2014

załączniki: