Godziny rektorskie

Olsztyn, 22 kwietnia  2014 r.


P.P. DZIEKANI
P.P. PRODZIEKANI ds. Studiów
Kierownicy Dziekanatów
 
W związku z uroczystością promocji habilitacyjnych i doktorskich oraz nadaniem tytułu Doktora  Honoris Causa Arcybiskupowi Seniorowi Księdzu dr. Edmundowi Piszczowi, działając na podstawie zapisu § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie, ustalam godziny rektorskie w dniu 6 maja 2014 r. (wtorek) od godziny 10.30 do godziny 13.00.
Uprzejmie proszę o poinformowanie studentów i pracowników Wydziału.
                                 
                                                                                Z poważaniem
 
                                                                                 R E K T O R
                                                                   Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI