Konkurs „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

Konkurs „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

Szanowni Młodzi Naukowcy

  1. W dniu 15 kwietnia 2014 roku Rada Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdziła Regulamin Konkursu „ Granty naukowe dla młodych naukowców  oraz uczestników studiów doktoranckich” na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (zobacz uchwałę) .
  2. Grant naukowy może otrzymać pracownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej lub uczestnik studiów doktoranckich, który do dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu nie ukończył 35 roku życia. Proszę wszystkich zainteresowanych pracowników o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i złożenie wniosku (zobacz druk wniosku).
  3. Do wniosku należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (http://www.wgigp.uwm.edu.pl/?q=node/446).
  4. Problem badawczy projektu powinien być zbliżony do propozycji zgłoszonej we wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2014 w wykazie planowanych do realizacji zadań badawczych ujętych w planie zadaniowym jednostki.  
  5. Zgodnie z Decyzją Dziekana (zobacz decyzję) w roku 2014 przyznanych będzie 12 indywidualnych grantów (6 grantów z listy rankingowej A (doktoranci i asystenci) oraz 6 z listy rankingowej B (pracownicy ze stopniem doktora)), każdy  o wartości 5 273,75 zł.
  6. Wnioski należy złożyć w Centrum Nauki i Kształcenia (ul. Prawocheńskiego 15,  pok. 15) do dnia 19 maja 2014 roku do godz. 10:00.
  7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 20 maja 2014 roku.