Dni rektorskie

Olsztyn, 12 maja 2014 r.

P.P. DZIEKANI
P.P. PRODZIEKANI ds. Studiów
Kierownicy Dziekanatów

W związku ze świętem Żaków – Juwenalia Olsztyńskie „KORTOWIADA 2014”, działając na podstawie zapisu § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie, ustalam dni: 15 maja (czwartek) i 16 maja (piątek) 2014 r. dniami rektorskimi dla studentów studiów stacjonarnych. Uprzejmie proszę o poinformowanie studentów i pracowników Wydziału.

Z poważaniem

R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI