Rejestracja Dyplomanta

Na stronie: http://www.wgipb.uwm.edu.pl/?q=praca-dyplomowa#1 opublikowano tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2015/2016.

Studenci I roku (1 semestr) studiów stacjonarnych drugiego stopnia (kierunki: GiK, GP) powinni dokonać rejestracji na stronie: http://www.wgipb.uwm.edu.pl/rejestracja-dyplomanta.

Termin rejestracji upływa w dniu 12 czerwca 2015 roku.

W przypadku problemów proszę o kontakt drogą elektroniczną: danrad@uwm.edu.pl.

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM

Dziekan