Bezpłatne 3 dniowe szkolenie z wykorzystania Produktów LiDAR

Szanowni Państwo,

zachęcam do uczestnictwa w „Szkoleniach z wykorzystania Produktów LIDAR” organizowanych w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – ISOK”, organizowanych na zlecienie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Celem realizacji szkoleń jest podniesienie cyfrowych kompetencji i świadomości naszego społeczeństwa w zakresie możliwości i konkretnych sposobów wykorzystania Produktów LiDAR w celu osiągnięcia jak największych korzyści w postaci podejmowania lepszych decyzji, usprawnienia pracy i optymalizacji procesów realizowanych w danej organizacji. Produktami LiDAR, które będą wykorzystywane na szkoleniach są w szczególności dane pomiarowe (chmura punktów ALS), Numeryczny Model Terenu oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu.

Szczegółowy program szkoleń zostanie określony przy uwzględnieniu potrzeb użytkowników i w oparciu o dobre praktyki wykorzystywania Produktów LiDAR w jednostkach administracji publicznej, instytucjach naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstwach.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu prosimy o skrupulatne wypełnienie ankiety dostępnej na stronie szkolenialidar.gugik.gov.pl/ankieta, która będzie podstawą do zakwalifikowania osoby z danej organizacji na szkolenie.

Szkolenia organizowane będą w 2014 roku w Warszawie a skierowane są do pracowników jednostek administracji publicznej, instytucji naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw wykorzystujących dane przestrzenne w codziennej pracy, w tym dane LiDAR ALS, jak również takich, które potencjalnie mogą być zainteresowane ich wykorzystaniem. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Każdy z uczestników będzie miał zapewnione noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Produkty LiDAR znajdują zastosowanie w realizacji szeregu zadań realizowanych przez administrację i przedsiębiorców w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa obywateli, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska czy też turystyki oraz promocji miast i regionów.

Więcej Szczegółów na stronie interenetowej Szkoleń - szkolenialidar.gugik.gov.pl.

 

ProGea Consulting
ul. Pachońskiego 9
31-223 Kraków