Zaproszenie na konferencje "MIESZKAĆ W MIEŚCIE"

Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
rozpoczyna cykl konferencji naukowych pod nazwą: REGION – MIASTO – WIEŚ

W dniach 16-17 października 2014 roku organizyje na koferencję
"MIESZKAĆ W MIESCIE"

Szczegóły konferencji: http://konferencje.polsl.pl/rmw/default.aspx