29.05.2014 - ograniczenia w godz. otwarcia dziekanatu oraz sekretarianów

Uwaga!
Ze względu na zebranie pracowników Wydziału
w dniu 29 maja 2014 roku dziekanat oraz sekretariaty Katedr 
w godzinach 9-12.00 są zamknięte.

 

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej