Seminarium naukowe mgr. inż. Dariusza Tanajewskiego

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zaprasza na
otwarte Seminarium Naukowe
mgr. inż. Dariusza Tanajewskiego

„Badanie przydatności zintegrowanych pomiarów GNSS i georadarowych do geodezyjnej inwentaryzacji obiektów i struktur podpowierzchniowych”

które odbędzie się 2 września 2014 roku

w Sali Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
(ul. Prawocheńskiego 15, sala 12)
rozpoczęcie o godz. 10:30

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.

 

Kierownik Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
dr hab. inż. Mieczysław Bakuła, prof. UWM