SEMINARIUM

Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz  Katedra Zasobów Nieruchomości
WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

zaprasza na Otwarte Seminarium Naukowe

nt.: ,,Gospodarka Nieruchomościami i Zasobami Nieruchomości’’

które odbędzie się 18.03.2015 r.
w bloku przy ul. Prawocheńskiego 15, w sali nr 201,
godz. 900 – 1100

Seminarium związane jest z przedstawieniem najnowszych  osiągnięć w zakresie gospodarki zasobami nieruchomości oraz badań rynku nieruchomości.

Prelegenci:

  • Dr inż. Anna Banaszek ,, Zastosowanie kwalimetrii w gospodarowaniu zasobami nieruchomości’’
  • Dr inż. Mirosław Bełej ,,Ewolucyjne aspekty funkcjonowania rynku nieruchomości”

Komitet Naukowy-Organizacyjny:                                                      

  • Dr inż. Zbigniew Sujkowski-przewodniczący
  • Dr inż. Małgorzata Renigier-Biłozor
  • Dr inż. Radosław Cellmer -sekretarz