Konferencja „Podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw, miast i gmin w nowej perspektywie funduszy europejskich 2014 – 2020”

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezydenta Miasta Kołobrzeg – Janusza Gromka i Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA, a także swoim własnym, serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję: „Podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw, miast i gmin w nowej perspektywie funduszy europejskich 2014 – 2020”. Konferencja organizowana jest w dniach 23-24.03.2015 w Kołobrzegu.

Przedmiotem konferencji jest dostarczenie wiedzy społeczeństwu, przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym, środowisku naukowemu oraz samorządom terytorialnym o możliwościach rozwoju wynikających z perspektywy budżetowej 2014-2020.

Konferencja ma charakter niekomercyjny, jest bezpłatna dla uczestników.

Dużą grupą uczestników będą członkowie Bałtyckiego klastra sEaNERGIA

Bałtycki Klaster sEaNERGIA to powiązanie kooperacyjne w celu rozwoju nowoczesnych usług polegających na innowacjach ekologicznych służących rozwojowi wybrzeża morza bałtyckiego, w tym turystyki uzdrowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań służącym zachowaniu środowiska naturalnego oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Na mocy zawartych umów, Bałtycki klaster sEaNERGIA skupia już ponad 360 członków: przedsiębiorstwa, ośrodki naukowo- badawcze i edukacyjne, samorządy i organizacje pozarządowe. Zawarliśmy też umowy powiązania/ współpracy z 24 klastrami i Polskimi Platformami Technologicznymi z całego kraju w obszarze istotnym z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i środowiskowego, które łącznie gromadzą ok. 2.000 organizacji. Klaster rozpoczął już proces internacjonalizacji i międzynarodowej współpracy w projektach badawczych i innowacyjnych i nadal będzie rozwijał partnerstwa międzynarodowe. Klaster został też wybrany Branżowym Punktem Kontaktowym do Horyzontu 2020 ( w obszarze środowiska i efektywności energetycznej).

Zaproszenie dla Państwa oraz program konferencji w załączeniu.

Zgłoszenia i informacje o konferencji dostępne są na stronie http://konferencja.seanergia.pl/

Załączniki:
Program konferencji - *.pdf
Zaproszenie - *.pdf

 

Z poważaniem,
Elżbieta J. Syrda
Prezes Zarządu