WGIPB członkiem Krajowego Klastra Kluczowego

Informuję, iż otrzymaliśmy dobre wiadomości z Ministerstwa Gospodarki. W klikuetapowym konkursie na wyłonienie krajowych klastrów kluczowych wniosek Wschodniego Klastra Budowlanego, do którego należy WGIPB, otrzymał wysoką, łaczną notę punktową (112 pkt) w konkursie o uzyskanie statusu krajowego klastra kluczowego, a tym samym Wschodni Klaster Budowlany został Krajowym Klastrem Kluczowym.

W efekcie wszyscy klastrowicze, w tym nasz Wydział, mają:

a) prawo do posługiwania się logo Krajowego Klastra Kluczowego
b) uzyskują zwiększone szanse na pozyskanie dofinansowania UE własnych projektów (zdobycie przez podmioty należące do klastra kluczowego dodatkowych punktów w wielu konkursach UE skierowanych m.in. do przedsiębiorców)
c) uzyskują możliwość aplikowania w konkursach UE skierowanych wyłącznie do klastrów kluczowych (pierwszy z nich w XI 2015 – na umiędzynarodowienie działalności)

Szczególne podziękowania za aktywny udział w „walce” o status krajowego klastra kluczowego należą się prezesom - Janowi Mikołuszce, przewodniczącemu rady nadzorczej UNIBEP, Sławomirowi Żubryckiemu, prezesowi firmy PALISANDER, Tomaszowi Kozłowskiemu, prezesowi PSDiK, którzy reprezentowali nasz klaster podczas ministerialnego Panelu Ekspertów (finalny etap konkursu).

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Dziakan